Dorazila netrpělivě očekávaná zásilka čínských jarních čajů (2023), která obsahuje jak čaje, které jsou stálicemi v našem katalogu již roky, tak i mnoho nových čajů.

Čaje 2023 ze stálé nabídky:
Fuding Bai Hao Yin Zhen | Fuding Bai Mu Dan PREMIUM | Bai Ya Bao | 2017 Lao Bai Cha 200 g Bing Cha | Pre-Qingming Xi Hu Long Jing | Gu Yu Xi Hu Long Jing | Meng Ding Gan Lu | Hunan Jiu Yi Zao Chun Yun Wu | Anhua Song Zhen | Cui Luo | Enshi Yu Lu | Tanbei Huo Shan Huang Ya | Matai Gu Shu Hong Cha | Jin Mao Hou | Zao Chun Lao Shu Tou Cai Hong Cha | Matai Dian Hong Gu Shu Hong Cha | Dian Hong Jin Hao | Dian Hong Jin Zhen | 2015 Mini Xiao Tuo Cha | 2018 Gong Ting 200 g Shu Bing Cha

Novinky v katalogu:
Zao Chun Bai Mu Dan Lao Bai Cha | Zao Chun Dian Lu | Emei Zhu Ye Qing |Hunan Wu Lu | Hong Bi Luo | Tong Mu Guan Xiao Chi Gan | Ming Feng Shan Gu Shu Shu Cha | Ming Feng Shan Gu Shu Lao Cha Tou Shu Cha | Ming Feng Shan Gu Shu Mini Tuo Cha | Ming Feng Shan Gu Shu Gong Ting Shu Cha | Yiwu Gua Feng Zhai Mao Cha | Bing Dao Mao Cha | Xi Gui Mao Cha | Yibang Wang Zi Shan Gong Cha Mao Cha | Da Xue Shan Mao Cha | Ma Tai Mao Cha | Bai Ying Shan Mao Cha | Ming Feng Shan Mao Cha (Purple Tea) | Hunan Wu Lu II. | Fujian Hong Cha | Pu Tong Ren Shu Cha